Autopedija

Svi kazneni poeni po novom Zakonu o saobra?aju

Svi kazneni poeni po novom Zakonu o saobra?aju

Kazneni poeni

Striktna primena novog zakona o saobra?aju i upis kaznenih poena u policijski registar je na snazi od 1. novembra 2010. godine. U nastavku pogledajte spisak svih prekršaja i kaznene poene koji su za njih predvidjeni.
  • Kazne se ne pla?aju na licu mesta, nego se od policajca dobija uplatnica koju ?e voza? morati da uplati u banci iii pošti u roku od 8 dana. U suprotnom, ide se kod sudije za prekršaje i sledi mu ve?a kazna, ako ne dokaže da nije kriv. ?lan 322 novog Zakona, kaže da se policijski zapisnik o izvršenoj kontroli u?esnika u saobra?aju na sudu tretira kao dokaz, pa okrivljenom preostaje da se brani izjaama svedolka ili drugim dokazima, ali kona?nu odluku donosi sudija.
  • Kaznene poene ne izri?e niti odredjuje policajac, ve? ih na osnovu prijave, utvrdjuje I izri?e sudija
  • Kada voza? vozila kojim je po?injen prekrašaj nije identifikovan, odgovoran je njegov vlasik, odnosno korisnik I mora?e da plati nov?anu kaznu od 6.000 do 20.000 dinara, a ako je prekršajem izazvana nezgoda ili ugrožena bezbednot, kazna je od 10.000 do 40.000 dinara ili do 45 dana zatvora
  • Voza?i koji ugrožavaju druge u?esnike u saobra?aju rizi?nim preticanjem više vozila preko pune linije, prelaskom na crveno svetlo I sl., na osnovu prijave policajca ili video zapisa idu kod sudije za prekršaje, koji utvrdjuje ?injenice I sudi o tome da li se voza? ponašao nasilni?ki.
     
Prekršaji za koje su predvidjena 2 kaznena poena

Vrsta prekršaja Kazne ako nije izazvana nezgoda Kazne ako je izazvana nezgoda

  Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Vožnja sa voza?kom dozvolom koja je istekla do 6 meseci 2 6.000 – 20.000 din - - - -
Prevoz lica u zatvorenom prostoru koji se ne može otvoriti iznutra 2 6.000 – 20.000 din - - - -
Ako teret koje vozilo prevozi
ugrožava bezbednost,
ošte?uje put, pada ili se
vu?e po putu
2 6.000 – 20.000 din - 3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Vožnja motoputem vozila kojem to nije dozvoljeno 2 6.000 – 20.000 din - 3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Prevoz lica koje je pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci na mopedu, motociklu ili triciklu  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Vožnja priklju?nog vozila radnom mašinom ili motokultivatorom u saobra?aju na putu 2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
 Ako se no?u ili po slaboj vidljivosti vozilo zaustavi ili parkira na kolovozu bez uklju?enih pozicionih, odnosno parkirnih svetala, osim ako uli?no osvetljenje nije takvo da je vozilo dovoljno vidljivo  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
 Vu?enje motornog vozila, osim ako ono ne može samo da se kre?e zbog neispravnosti ili nedostatka pojedinih delova  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
 Ako se motorno, odnosno priklju?no vozilo, zaustavljeno na putu van naselja ili u naselju, no?u I po smanjenoj vidljivosti ne obeleži trouglom kada je mesto na kojem se zaustavlja nedovoljno osvetljeno  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
 Ako se na javnom putu u uslovima izrazito smanjene vidljivosti – gusta magla, dim itd. Ne uklju?e svi pokaziva?i pravca  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Zapo?injanje preticanja zaustavnom trakom ili kolone vozila pod pratnjom  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Obilaženje zaustavljene kolone na putu ako nije mogu?e bezbedno uklju?ivanje u traku istog smera  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Polukružno okretanje u tunelu, na mostu vijaduktu, podvožnjaku, nadvožnjaku, u uslovima smanjene vidljivosti, na nepreglednim mestima ili na delu puta gde nema dovoljne širine  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
 Ako se voza? zimi kre?e po putu bez odgovaraju?e opreme I ne stavi lance na to?kove po naredbi policajca  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
 Ako u?esnik u nezgodi sa manjom materijalnom štetom ne ukloni vozilo koje ometa saobra?aj, ne upozori ostale u?esnike, ne ostavi podatke I ne popuni izveštaj o saobra?ajnoj nezgodi  2 6.000 – 20.000 din  - 3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
 Vožnja jednosmernom ulicom u zabranjenom smeru  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Polukružno okretanje na mostu I u tunelu  2 6.000 – 20.000 din  - 3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
 Parkiranje na mostu, u tunelu, na prevoju I u nepreglednoj krivini  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
 Ako se voza? ne zaustavi iza autobusa iz kojeg izlaze deca, na putu sa jednom saobra?ajnom trakom po smeru  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Za voza?a koji se ne zaustavi iza autobusa ako putnici koji ulaze ili izlaze moraju da predju preko saobra?ajne trake kojom se vozilo kre?e  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Za instruktora koji drži prakti?nu obuku, a nije obavio ili nije prošao zdravstveni pregled  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Vožnja bez obavljenog redovnog šestomese?nog tehni?kog pregleda  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Ako voza? ne obavesti policiju da je izgubio registarsku tablicu ili nalepnicu ili ako su one nepravilno postavljene na vozilu  2 6.000 – 20.000 din  - 3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Vožnja sa privremenim registracionim tablicama izvan predvidjene maršrute I bez potvrde o privremenoj registraciji  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Vožnja sa registracionom nalepnicom kojoj je istekao rok važnosti  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Prekora?enje brzine u zoni usporenog saobra?aja za 11 do 30 km/h  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Vožnja u peša?koj zoni  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Zapo?injanje vožnje pre nego što su putnici od 12 godina bezbedno ušli ili izašli iz vozila  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Nepoštovanje saobra?ajnih znakova koji regulišu pristup vozila tokom radova na putu I sl.  2 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3 meseca
Prolazak kroz uslovni znak na semaforu bez propuštanja pešaka I vozila koja se kre?u po putu na koji se ulazi  2 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3 meseca
Preticanje neposredno ispred ili na raskrsnici, osim na kružnom toku  2 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3 meseca
Preticanje ili obilaženje kojim se može ugroziti drugi u?esnik u saobra?aju  2 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3 meseca
Zapo?injanje preticanja ili obilaženja kolone vozila ako je vozilo iza ve? po?elo preticanje ili obilaženje  2 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3 meseca
Ako voza? sa probnom voza?kom dozvolom vozi no?u, od 23 do 05 h  2 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3 meseca
Voza?u kome posle isteka probne uopšte nije izdata voza?ka dozvola, a zate?en je u vožnji  2 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3 meseca
Ako voza? nema klju? tahografa I koriš?eni nosa? podataka  2 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana  -  -  -  -
Vožnja bez registarskih tablica, bez saobra?ajne dozvole ili registracione nalepnice  2 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana  -  -  -  -
Ako u?esnik u nezgodi sa manjom materijalnom štetom napusti lice mesta iako je neko od u?esnika zahtevao policijski uvidjaj  2 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana  Najmanje 3 meseca      
Ako voza? teretnog vozila preko 3,5 t ili autobusa u toku dana vozi duže nego što je propisano  2 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana  -  5 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana  -
Ako voza? upravlja vozilom iako nije sposoban zbog umora, bolesti I sl.  2 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana  -  5 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana  

Prekršaji koji nose 3 kaznena poena


Prekršaji za koje su predvidjena 3 kaznena poena
 
Vrsta prekršaja Kazne ako nije izazvana nezgoda Kazne ako je izazvana nezgoda

  Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Prevoz ve?eg broja lica nego što je upisano u saobra?ajnoj dozvoli ili na mestima koja z ato nisu predvidjena 3 6.000 – 20.000 din - 4 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Ako se pri uklju?ivanju na autoput na kojem nema trake za ubrzavanje, ne propuste vozila koja nailaze 3 6.000 – 20.000 din - 4 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Voza? koji ne prilagodi brzinu tako da može da se zaustavi ispred peša?kog prelaza ili ne vodi ra?una o pešacima kada se uklju?uje na bo?ni put 3 6.000 – 20.000 din - 4 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Nepoštovanje prava prvenstva na raskrsnici 3 6.000 – 20.000 din - 4 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Ako se u vozilu nalazi radardetektor  3 6.000 – 20.000 din  - 4 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Ako se neka površina na sredini kolovoza, koja nije namenjena za saobra?aj vozila, obidje sa leve strane 3 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana 4 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3 meseca
Prekora?enje brzine van naselja za 41 do 60 km/h 3 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana 4 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3 meseca
Kretanje unazad na autoputu I motoputu 3 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana 4 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3 meseca
Koriš?enje voza?ke dozvole koja je prijavljena kao nestala 3 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 30 dana - -  -
Vožnja autoputem vozila kojem to nije dozvoljeno 3 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 30 dana 6 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 3
meseca

Prekršaji koji nose 4 kaznena poena


Prekršaji za koje su predvidjena 4 kaznena poena
 
Vrsta prekršaja Kazne ako nije izazvana nezgoda Kazne ako je izazvana nezgoda

  Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Za voza?a koji ne propusti šinsko vozilo na železni?koj pruzi, a ne vozi decu mladju od 12 godina, niti upravlja autobusom ili vozilo javnog prevoza 4 6.000 – 20.000 din - 5 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Vožnja po magli bez uklju?enih kratkih I svetala za maglu, ako postoje 4 6.000 – 20.000 din - 5 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Prekora?enje brzine u naselju za 21 do 50 km/h 4 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana 5 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3
meseca
Za voza?a koji ubrzava dok ga drugo vozilo preti?e 4 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana 5 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3
meseca
Prekora?enje brzine za 21 do 50 km/h autobusom sa priklju?nim vozilom za prevoz lica, gradskim autobusom ili autobusom sa mestima za stajanje 4 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana 5 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3
meseca
Ako se pri skretanju na bo?ni put bez peša?kog prelaza ne propuste deca, nemo?na lica, slepe osobe ili invalidi 4 6.000 – 20.000 din Najmanje 60 dana 5 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 4 meseca
Prekora?enje brzine u zoni škole za 31 do 50 km/h 4 6.000 – 20.000 din Najmanje 60 dana 5 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 4 meseca
Upravljanje vu?enim vozilom bez odgovaraju?e kategorije, ako se vozilo vu?e pomo?u užeta ili krute veze 4 15.000 –30.000 din ili zatvor do 30 dana - 7 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana -
Zapo?injanje vožnje pre nego što su putnici mladji od 12 godina bezbedno ušli ili izašli iz vozila 4 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 30 dana 7 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 3 meseca
Presecanje kolone pešaka na kolovozu 4 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 60 dana 7 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 4 meseca
Ako se voza? ne zaustavi da bi propustio decu ili nemo?na lica 4 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 60 dana 7 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 4 meseca
Prekora?enje brzine u zoni usporenog saobra?aja za 31 do 50 km/h 4 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 7 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci
Upravljanje vozilom optere?enim preko nosivosti ili tako da premašuje dozvoljene dimenzije 4 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 7 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci

Prekršaji koji nose 5 kaznenih poena


Prekršaji za koje je predvidjeno 5 kaznenih poena
 
Vrsta prekršaja Kazne ako nije izazvana nezgoda Kazne ako je izazvana nezgoda

  Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Vožnja sa voza?kom dozvolom koja je istekla više od 6 meseci 5 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca - - -
Uklju?enje u saobra?aj bez dozvole policijskog službenika, prilikom kontrole 5 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana - 8 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana -
Ako maloletni voza? sa probnom voza?kom dozvolom vozi bez nadzora iskusnog voza?a 5 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 30 dana 8 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 3
meseca
Ako u?esnik nezgode napusti lice mesta pre uvidjaja 5 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 8 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Ako se sa leve strane preti?e tramvaj koji se kre?e sredinom kolovoza 5 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 8 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Ako se sa leve strane preti?e vozilo koje o?igledno skre?e ulevo 5 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 8 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci

Prekršaji koji nose 6 kaznenih poena


Prekršaji za koje je predvidjeno 6 kaznenih poena
 
Vrsta prekršaja Kazne ako nije izazvana nezgoda Kazne ako je izazvana nezgoda

  Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Vožnja sa 0,51 do 1,20 promila alkohola u krvi – srednja alkoholisanost 6 6.000 – 20.000 din Najmanje 3 meseca 7 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 5 meseci
Koriš?enje radar detektora 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca - - -
Vu?enje vozila no?u ili u uslovima slabe vidljivosti bez uklju?enih zadnjih pozicionih svetala, osim ako je na vozilu koje vu?e uklju?eno žuto rotaciono svetlo 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci
Prolazak kroz žuto I crveno svetlo 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Nepoštovanje znaka I naredbi koje daju lica ovlaš?ena za regulisanje I kontrolu saobra?aja 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Upravljanje vozilom koje nikad nije registrovano 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Prevoz deteta mladjeg od 12 godina na prednjem sedištu 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Vožnja levom stranom kolovoza 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Prekora?enje brzine van naaselja za 61 do 80 km/h 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Nedozvoljeno preticanje ili obilaženje sa desne strane 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Vožnja bez uklju?enih zadnjih pozicionih svetala kad je vidljivost smanjena ili no?u samo sa uklju?enim pozicionim svetlima 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Ako voza? sporog vozila ne stane da propusti kolonu, uprkos naredbi policajca 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Ako se voza? ne skloni sa puta po kojem ne sme da se kre?e I pored naredbe policajca 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Ako voza? I pored naredbe policajca ne dozvoli da se izmere osovinsko optere?enje I ukupna masa vozila 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Ako voza? I pored naredbe policajca ne dozvoli da se izvrši kontrolni tehni?ki pregled 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Vožnja mopeda ili lakog tricikla izvan desne biciklisti?ke trake, ako ona postoji na putu 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Zapo?injanje preticanja ili obilaženja kojim se ugržava ili ometa saobra?aj iz suprotnog smera ili ako na putu nema dovoljno prostora 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Zapo?injanje preticanja u tunelu, na prevoju, ispred ili u nepreglednoj krivini, osim ako postoje dve trake za isti smer 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Zapo?injanje preticanja ili obilaženja vozila koje se zaustavilo ili se zaustavlja da bi propustilo pešake na peša?kom prelazu 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Zapo?injanje preticanja ili obilaženja na mestu gde je to zabranjeno signalizacijom 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Zapo?injanje preticanja preko pune linije, uz prelazak u traku za suprotni smer 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Zapo?injanje preticanja ili obilaženja posle kojeg nije mogu? bezbedan povratak u istu traku 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Prelazak u traku suprotnog smera na putu sa najmanje ?etiri saobra?ajne trake 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Vožnja uz levu ivicu na putu sa tri trake u oba smera 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Vožnja u zabranjenom smeru trakom koja je fizi?ki odvojena 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Nepopuštanje vozila sa prvenstvom prolaza I nepoštovanje naredbi iz vozila pod pratnjom 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Za voza?a koji prodje kroz tramvajski semafor kada je to zabranjeno, a kre?e se trakom u kojoj je saobra?aj regulisan semaforom za tramvaje 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Prevoz deteta mladjeg od 12 godina na mopedu, triciklu, motociklu ili
?etvorociklu
6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Polukružno okretanje na autoputu I motoputu 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Ulazak ili izlazak sa autoputa van predvidjenog uklju?enja 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Prelazak preko pruge kada je svetlosnim signalom ili lampom to zabranjeno 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Za voza?a koji ne propusti pešaka iako to treba da u?ini prema svetlima na semaforu ili znacima saobra?ajca 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Prekora?enje brzine u zoni škole I zoni 30 za 51 do 60 km/h 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 7
meseci

Prekršaji koji nose 7 kaznenih poena


Prekršaji za koje je predvidjeno 7 kaznenih poena
 
Vrsta prekršaja Kazne ako nije izazvana nezgoda Kazne ako je izazvana nezgoda

  Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Prekora?enje brzine u naselju za 51 do 70 km/h 7 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 4 meseca 10 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 6 meseci
Vožnja brzinom preko 50 km/h autobusa sa prikolicom I gradskih autobusa sa mestima za stajanje 7 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 4 meseca 10 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 6 meseci
Vožnja brzinom preko 70 km/h autobusa koji šrevozi decu I teretnih motornih vozila sa priklju?nim vozilima 7 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 4 meseca 10 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 6 meseci
Nepoštovanje svetlosnih znakova koji regulišu kretanje u saobra?ajnim trakama 7 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 4 meseca 10 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 6 meseci

Prekršaji koji nose 8, 10 i 12 kaznenih poena


Prekršaji za koje je predvidjeno 8, 10 i 12 kaznenih poena
 
Vrsta prekršaja Kazne ako nije izazvana nezgoda Kazne ako je izazvana nezgoda

  Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Nepoštovanje naredbi iz policijskog vozila 8 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 6 meseci 11 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 8 meseci
Vožnja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci 8 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 6 meseci 11 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 8 meseci
Ako u?esnik u udesu pre uvidjaja uzima alkoholna pi?a, opojnu drogu ili zabranjene lekove 10 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 6 meseci 13 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 8 meseci
Vožnja sa 1,2 do 1,6 promila alkohola u krvi, teška alkoholisanost 10 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 8 meseci 13 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 8 meseci

Prekršaji koji nose 14 i 15 kaznenih poena


Prekršaji za koje je predvidjeno 14 i 15 kaznenih poena
 
Vrsta prekršaja Kazne ako nije izazvana nezgoda Kazne ako je izazvana nezgoda

  Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Upravljanje vozilom za koje voza? ne poseduje dozvolu 14 Zatvor najmanje 15 dana Najmanje 8 meseci 16 Zatvor najmanje 45 dana Najmanje 10 meseci
Vožnja sa više od 2 promila
alkohola u krvi, potpuna
alkoholisanost
14 Zatvor najmanje 15 dana Najmanje 8 meseci 16 Zatvor najmanje 45 dana Najmanje 10 meseci
Odbijanje alkotesta ili droga testa 14 Zatvor najmanje 15 dana Najmanje 8 meseci 16 Zatvor najmanje 45 dana Najmanje 10 meseci
Vožnja sa 1,2 do 1,6 promila alkohola u krvi, teška alkoholisanost 14 Zatvor najmanje 15 dana Najmanje 8 meseci 16 Zatvor najmanje 45 dana Najmanje 10 meseci
Vožnja za vreme zabrane upravljanja ili za vreme isklju?enja iz saobra?aja 14 Zatvor najmanje 15 dana Najmanje 8 meseci 16 Zatvor najmanje 45 dana Najmanje 10 meseci
Prekora?enje brzine za više od 70 km/h u naselju 14 Zatvor najmanje 15 dana Najmanje 8 meseci 16 Zatvor najmanje 45 dana Najmanje 10 meseci
Prekora?enje brzine za više od 80 km/h van naselja 14 Zatvor najmanje 15 dana Najmanje 8 meseci 16 Zatvor najmanje 45 dana Najmanje 10 meseci
Prekora?enje brzine za više od 50 km/h u zoni usporenog saobra?aja 14 Zatvor najmanje 15 dana Najmanje 8 meseci 16 Zatvor najmanje 45 dana Najmanje 10 meseci
Prekora?enje brzine za više od 60 km/h u zoni 30 I zoni škole 14 Zatvor najmanje 15 dana Najmanje 8 meseci 16 Zatvor najmanje 45 dana Najmanje 10 meseci
Vožnja no?u neosvetljenim
putem bez uklju?enih
svetala
14 Zatvor najmanje 15 dana Najmanje 8 meseci 16 Zatvor najmanje 45 dana Najmanje 10 meseci
Prolazak kroz crveno svetlo preko peša?kog prelaza na kojem se nalazi pešak 14 Zatvor najmanje 15 dana Najmanje 8 meseci 16 Zatvor najmanje 45 dana Najmanje 10 meseci
Odlazak u?esnika nezgode sa lica mesta ako je pri?injena velika materijalna šteta ili je bilo pvredjenih, odnosno poginulih, bez pozivanja I ?ekanja policije 14 Zatvor najmanje 15 dana Najmanje 8 meseci 16 Zatvor najmanje 45 dana Najmanje 10 meseci
Nasilni?ka vožnja 15 Zatvor 30 do 60 dana Najmanje 9 meseci 17 Zatvor 45 do 60 dana Najmanje 10 meseci


 
Komentari (33)Add Comment
 1 2 > 
...
napisao sasa bajic, December 17, 2010
napravio sam sledeci prekrsaj, vozio sam u naseljenom mestu 72 na sat, bio sam vezan, nisam bio u alkoholisanom stanju, ali suvozac se nije vezao, kolika mi kazna sledi zeleo bih da znam, hvala
...
napisao vladimir, December 29, 2010
ovi nisu normalni... samo pare da uzmu... sto ne otvoreneke fabrike da ima gde mladi da rade? pa i da placaju kazne.. odakle ljudima pare?!!
...
napisao Sasa petic, January 10, 2011
slazem se, jadna nam drzava i ljudi koji je vode, pa zar ste ovako nasli da punite budzet??? e placi Srbijo necemo mi ovako daleko dogurati
...
napisao goran, January 21, 2011
preterase ga,bas sramota
...
napisao acko, February 23, 2011
nemoj da ste tako ljuti umesto sto razmisljate o kaznama bolje bi vam bilo da razmisljate kako da uskladite vase ludorije sa pravilima saobracaja koji si 100% ok
...
napisao DARKO, March 08, 2011
uzas,smradovi,postujem sve ali ovi kaznjavaju i ne krste se!
...
napisao backol, March 16, 2011
da propala zemja ,jebem im mater....
...
napisao slobodan, April 08, 2011
navatali su me sinoc sa 0.52 i neregistrovanim motorom od 125cc.od 30000 do 60000 i min.4meseca dozvola.strasno.radim kao konj na 5 mesta i objasnim im i ne vredi.smilies/angry.gifsmilies/angry.gifsmilies/angry.gifsmilies/angry.gifsmilies/angry.gifsmilies/cry.gifsmilies/cry.gifsmilies/cry.gifsmilies/cry.gif
...
napisao jomiki, April 15, 2011
treba samo uvesti red time sto ce se sve ovo sprovesti u delo.
onda ce biti daleko manje bahatih i pijanih budala koje upravljaju motornim vozilima, i povredjivanja i ubijanja neduznih ljudi koji se slucajno zateknu na mestu gde neka budala udari vozilom u njih.
...
napisao anagard, May 18, 2011
ko ima IQ 180???????????180 POLICAJACA!
...
napisao gojko kranjcevic, August 29, 2011
Ima to sve dobrih i losih strana ,treba da svt vozaci voze pazljivije ali bih ja da pitam ko je izmiskio i izglasao onaj zakon bonus-malus ?
Pa taj stvarno nema veze s pameti ,ja jesam za kaznjavanje al i ako vozac u par godina ne napravi prekrsaj daj ga adekvatno nagradi!
...
napisao ?????, October 19, 2011
???? ?? ???? ? ???? ?? ????? ????? ???????? ???? ???? ???? ?????? ?? ???? ?? ??? ?? ''????-????'' ??? ?? ????????? - ?? ??????.
...
napisao nada, November 12, 2011
dali ima pravo da me radarom slika ako nema znak naseljeno mesto i salje kod sudije za prekrsaje
...
napisao veljko, November 18, 2011
sramota,lopuze jedne,kako ce covek koji ima platu 15000din,da plati kaznu od 30000 ili 60000din,olosi jedni
...
napisao petar, November 18, 2011
ista kazna za 1,2 do 1,6 i za 2promila alkohola u krvi,bolje onda da se napijem ko covek,da znam bar zasta me kaznilismilies/grin.gif
...
napisao Prcko, November 22, 2011
smilies/grin.gif mamicu vam lopovsku jebem///////////////////////////////////////
...
napisao Joca, December 14, 2011
Meni stigla presuda za neregistrovan auto, 15000 din, 2 boda i 3 meseca dozvola.
p.s. 3 dana isteksmilies/cry.gif
...
napisao Maxo, December 25, 2011
i mene su uvatili sa neregistrovanim autom,verovatno ce i meni sledovati ista kazna od 15000 din, 2 boda i 3 meseca dozvole.meni na 9 dana isteka smilies/sad.gif(((
...
napisao g, January 20, 2012
jebi ga u dupe
...
napisao jovan, February 16, 2012
treba ovu vlast usranim stapom proterati,isve im oduzeti sta su na nasim ledjima apli.
 1 2 > 

Ostavi komentar
Vaš komentar možete napisati ovde

busy

Testovi korisnika

Ford Focus 1998-2004
Ocena vozaÄŤa
 
2.8
"Pre kupovine dobro videti ga sest u kola i dignuti ga 120km/h i od 80km/h glrdati dali se auto tr..."
Renault Clio 1998-2005
Ocena vozaÄŤa
 
3.2
"Moj savjet je da ovaj model zaobidjete!"
Alfa Romeo 156 1997-2006
Ocena vozaÄŤa
 
4.0
"Komentar Nisam vozio automobile visoke klase i ne mogu biti kompetentan za pravilno ocenjivanje, ..."
Opel Corsa 2000-2006
Ocena vozaÄŤa
 
4.2
"Preporucujem ovaj auto svima, 1.2 75ks"
Kazneni poeni

Auto Kredit Kalkulator

Kreditni Kalkulator
     
         

Polja ozna?ena sa * su obavezna. Auto kredit kalkulator je informativnog karaktera.