Autopedija

Svi kazneni poeni po novom Zakonu o saobra?aju

Svi kazneni poeni po novom Zakonu o saobra?aju

Kazneni poeni

Striktna primena novog zakona o saobra?aju i upis kaznenih poena u policijski registar je na snazi od 1. novembra 2010. godine. U nastavku pogledajte spisak svih prekršaja i kaznene poene koji su za njih predvidjeni.
  • Kazne se ne pla?aju na licu mesta, nego se od policajca dobija uplatnica koju ?e voza? morati da uplati u banci iii pošti u roku od 8 dana. U suprotnom, ide se kod sudije za prekršaje i sledi mu ve?a kazna, ako ne dokaže da nije kriv. ?lan 322 novog Zakona, kaže da se policijski zapisnik o izvršenoj kontroli u?esnika u saobra?aju na sudu tretira kao dokaz, pa okrivljenom preostaje da se brani izjaama svedolka ili drugim dokazima, ali kona?nu odluku donosi sudija.
  • Kaznene poene ne izri?e niti odredjuje policajac, ve? ih na osnovu prijave, utvrdjuje I izri?e sudija
  • Kada voza? vozila kojim je po?injen prekrašaj nije identifikovan, odgovoran je njegov vlasik, odnosno korisnik I mora?e da plati nov?anu kaznu od 6.000 do 20.000 dinara, a ako je prekršajem izazvana nezgoda ili ugrožena bezbednot, kazna je od 10.000 do 40.000 dinara ili do 45 dana zatvora
  • Voza?i koji ugrožavaju druge u?esnike u saobra?aju rizi?nim preticanjem više vozila preko pune linije, prelaskom na crveno svetlo I sl., na osnovu prijave policajca ili video zapisa idu kod sudije za prekršaje, koji utvrdjuje ?injenice I sudi o tome da li se voza? ponašao nasilni?ki.
     
Prekršaji za koje su predvidjena 2 kaznena poena

Vrsta prekršaja Kazne ako nije izazvana nezgoda Kazne ako je izazvana nezgoda

  Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Vožnja sa voza?kom dozvolom koja je istekla do 6 meseci 2 6.000 – 20.000 din - - - -
Prevoz lica u zatvorenom prostoru koji se ne može otvoriti iznutra 2 6.000 – 20.000 din - - - -
Ako teret koje vozilo prevozi
ugrožava bezbednost,
ošte?uje put, pada ili se
vu?e po putu
2 6.000 – 20.000 din - 3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Vožnja motoputem vozila kojem to nije dozvoljeno 2 6.000 – 20.000 din - 3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Prevoz lica koje je pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci na mopedu, motociklu ili triciklu  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Vožnja priklju?nog vozila radnom mašinom ili motokultivatorom u saobra?aju na putu 2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
 Ako se no?u ili po slaboj vidljivosti vozilo zaustavi ili parkira na kolovozu bez uklju?enih pozicionih, odnosno parkirnih svetala, osim ako uli?no osvetljenje nije takvo da je vozilo dovoljno vidljivo  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
 Vu?enje motornog vozila, osim ako ono ne može samo da se kre?e zbog neispravnosti ili nedostatka pojedinih delova  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
 Ako se motorno, odnosno priklju?no vozilo, zaustavljeno na putu van naselja ili u naselju, no?u I po smanjenoj vidljivosti ne obeleži trouglom kada je mesto na kojem se zaustavlja nedovoljno osvetljeno  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
 Ako se na javnom putu u uslovima izrazito smanjene vidljivosti – gusta magla, dim itd. Ne uklju?e svi pokaziva?i pravca  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Zapo?injanje preticanja zaustavnom trakom ili kolone vozila pod pratnjom  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Obilaženje zaustavljene kolone na putu ako nije mogu?e bezbedno uklju?ivanje u traku istog smera  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Polukružno okretanje u tunelu, na mostu vijaduktu, podvožnjaku, nadvožnjaku, u uslovima smanjene vidljivosti, na nepreglednim mestima ili na delu puta gde nema dovoljne širine  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
 Ako se voza? zimi kre?e po putu bez odgovaraju?e opreme I ne stavi lance na to?kove po naredbi policajca  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
 Ako u?esnik u nezgodi sa manjom materijalnom štetom ne ukloni vozilo koje ometa saobra?aj, ne upozori ostale u?esnike, ne ostavi podatke I ne popuni izveštaj o saobra?ajnoj nezgodi  2 6.000 – 20.000 din  - 3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
 Vožnja jednosmernom ulicom u zabranjenom smeru  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Polukružno okretanje na mostu I u tunelu  2 6.000 – 20.000 din  - 3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
 Parkiranje na mostu, u tunelu, na prevoju I u nepreglednoj krivini  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
 Ako se voza? ne zaustavi iza autobusa iz kojeg izlaze deca, na putu sa jednom saobra?ajnom trakom po smeru  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Za voza?a koji se ne zaustavi iza autobusa ako putnici koji ulaze ili izlaze moraju da predju preko saobra?ajne trake kojom se vozilo kre?e  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Za instruktora koji drži prakti?nu obuku, a nije obavio ili nije prošao zdravstveni pregled  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Vožnja bez obavljenog redovnog šestomese?nog tehni?kog pregleda  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Ako voza? ne obavesti policiju da je izgubio registarsku tablicu ili nalepnicu ili ako su one nepravilno postavljene na vozilu  2 6.000 – 20.000 din  - 3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Vožnja sa privremenim registracionim tablicama izvan predvidjene maršrute I bez potvrde o privremenoj registraciji  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Vožnja sa registracionom nalepnicom kojoj je istekao rok važnosti  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Prekora?enje brzine u zoni usporenog saobra?aja za 11 do 30 km/h  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Vožnja u peša?koj zoni  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Zapo?injanje vožnje pre nego što su putnici od 12 godina bezbedno ušli ili izašli iz vozila  2 6.000 – 20.000 din  -  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Nepoštovanje saobra?ajnih znakova koji regulišu pristup vozila tokom radova na putu I sl.  2 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3 meseca
Prolazak kroz uslovni znak na semaforu bez propuštanja pešaka I vozila koja se kre?u po putu na koji se ulazi  2 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3 meseca
Preticanje neposredno ispred ili na raskrsnici, osim na kružnom toku  2 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3 meseca
Preticanje ili obilaženje kojim se može ugroziti drugi u?esnik u saobra?aju  2 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3 meseca
Zapo?injanje preticanja ili obilaženja kolone vozila ako je vozilo iza ve? po?elo preticanje ili obilaženje  2 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3 meseca
Ako voza? sa probnom voza?kom dozvolom vozi no?u, od 23 do 05 h  2 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3 meseca
Voza?u kome posle isteka probne uopšte nije izdata voza?ka dozvola, a zate?en je u vožnji  2 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana  3 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3 meseca
Ako voza? nema klju? tahografa I koriš?eni nosa? podataka  2 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana  -  -  -  -
Vožnja bez registarskih tablica, bez saobra?ajne dozvole ili registracione nalepnice  2 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana  -  -  -  -
Ako u?esnik u nezgodi sa manjom materijalnom štetom napusti lice mesta iako je neko od u?esnika zahtevao policijski uvidjaj  2 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana  Najmanje 3 meseca      
Ako voza? teretnog vozila preko 3,5 t ili autobusa u toku dana vozi duže nego što je propisano  2 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana  -  5 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana  -
Ako voza? upravlja vozilom iako nije sposoban zbog umora, bolesti I sl.  2 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana  -  5 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana  

Prekršaji koji nose 3 kaznena poena


Prekršaji za koje su predvidjena 3 kaznena poena
 
Vrsta prekršaja Kazne ako nije izazvana nezgoda Kazne ako je izazvana nezgoda

  Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Prevoz ve?eg broja lica nego što je upisano u saobra?ajnoj dozvoli ili na mestima koja z ato nisu predvidjena 3 6.000 – 20.000 din - 4 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Ako se pri uklju?ivanju na autoput na kojem nema trake za ubrzavanje, ne propuste vozila koja nailaze 3 6.000 – 20.000 din - 4 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Voza? koji ne prilagodi brzinu tako da može da se zaustavi ispred peša?kog prelaza ili ne vodi ra?una o pešacima kada se uklju?uje na bo?ni put 3 6.000 – 20.000 din - 4 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Nepoštovanje prava prvenstva na raskrsnici 3 6.000 – 20.000 din - 4 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Ako se u vozilu nalazi radardetektor  3 6.000 – 20.000 din  - 4 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana  -
Ako se neka površina na sredini kolovoza, koja nije namenjena za saobra?aj vozila, obidje sa leve strane 3 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana 4 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3 meseca
Prekora?enje brzine van naselja za 41 do 60 km/h 3 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana 4 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3 meseca
Kretanje unazad na autoputu I motoputu 3 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana 4 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3 meseca
Koriš?enje voza?ke dozvole koja je prijavljena kao nestala 3 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 30 dana - -  -
Vožnja autoputem vozila kojem to nije dozvoljeno 3 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 30 dana 6 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 3
meseca

Prekršaji koji nose 4 kaznena poena


Prekršaji za koje su predvidjena 4 kaznena poena
 
Vrsta prekršaja Kazne ako nije izazvana nezgoda Kazne ako je izazvana nezgoda

  Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Za voza?a koji ne propusti šinsko vozilo na železni?koj pruzi, a ne vozi decu mladju od 12 godina, niti upravlja autobusom ili vozilo javnog prevoza 4 6.000 – 20.000 din - 5 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Vožnja po magli bez uklju?enih kratkih I svetala za maglu, ako postoje 4 6.000 – 20.000 din - 5 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Prekora?enje brzine u naselju za 21 do 50 km/h 4 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana 5 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3
meseca
Za voza?a koji ubrzava dok ga drugo vozilo preti?e 4 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana 5 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3
meseca
Prekora?enje brzine za 21 do 50 km/h autobusom sa priklju?nim vozilom za prevoz lica, gradskim autobusom ili autobusom sa mestima za stajanje 4 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana 5 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3
meseca
Ako se pri skretanju na bo?ni put bez peša?kog prelaza ne propuste deca, nemo?na lica, slepe osobe ili invalidi 4 6.000 – 20.000 din Najmanje 60 dana 5 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 4 meseca
Prekora?enje brzine u zoni škole za 31 do 50 km/h 4 6.000 – 20.000 din Najmanje 60 dana 5 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 4 meseca
Upravljanje vu?enim vozilom bez odgovaraju?e kategorije, ako se vozilo vu?e pomo?u užeta ili krute veze 4 15.000 –30.000 din ili zatvor do 30 dana - 7 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana -
Zapo?injanje vožnje pre nego što su putnici mladji od 12 godina bezbedno ušli ili izašli iz vozila 4 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 30 dana 7 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 3 meseca
Presecanje kolone pešaka na kolovozu 4 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 60 dana 7 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 4 meseca
Ako se voza? ne zaustavi da bi propustio decu ili nemo?na lica 4 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 60 dana 7 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 4 meseca
Prekora?enje brzine u zoni usporenog saobra?aja za 31 do 50 km/h 4 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 7 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci
Upravljanje vozilom optere?enim preko nosivosti ili tako da premašuje dozvoljene dimenzije 4 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 7 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci

Prekršaji koji nose 5 kaznenih poena


Prekršaji za koje je predvidjeno 5 kaznenih poena
 
Vrsta prekršaja Kazne ako nije izazvana nezgoda Kazne ako je izazvana nezgoda

  Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Vožnja sa voza?kom dozvolom koja je istekla više od 6 meseci 5 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca - - -
Uklju?enje u saobra?aj bez dozvole policijskog službenika, prilikom kontrole 5 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana - 8 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana -
Ako maloletni voza? sa probnom voza?kom dozvolom vozi bez nadzora iskusnog voza?a 5 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 30 dana 8 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 3
meseca
Ako u?esnik nezgode napusti lice mesta pre uvidjaja 5 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 8 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Ako se sa leve strane preti?e tramvaj koji se kre?e sredinom kolovoza 5 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 8 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Ako se sa leve strane preti?e vozilo koje o?igledno skre?e ulevo 5 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 8 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci

Prekršaji koji nose 6 kaznenih poena


Prekršaji za koje je predvidjeno 6 kaznenih poena
 
Vrsta prekršaja Kazne ako nije izazvana nezgoda Kazne ako je izazvana nezgoda

  Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Vožnja sa 0,51 do 1,20 promila alkohola u krvi – srednja alkoholisanost 6 6.000 – 20.000 din Najmanje 3 meseca 7 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 5 meseci
Koriš?enje radar detektora 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca - - -
Vu?enje vozila no?u ili u uslovima slabe vidljivosti bez uklju?enih zadnjih pozicionih svetala, osim ako je na vozilu koje vu?e uklju?eno žuto rotaciono svetlo 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci
Prolazak kroz žuto I crveno svetlo 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Nepoštovanje znaka I naredbi koje daju lica ovlaš?ena za regulisanje I kontrolu saobra?aja 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Upravljanje vozilom koje nikad nije registrovano 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Prevoz deteta mladjeg od 12 godina na prednjem sedištu 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Vožnja levom stranom kolovoza 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Prekora?enje brzine van naaselja za 61 do 80 km/h 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Nedozvoljeno preticanje ili obilaženje sa desne strane 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Vožnja bez uklju?enih zadnjih pozicionih svetala kad je vidljivost smanjena ili no?u samo sa uklju?enim pozicionim svetlima 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Ako voza? sporog vozila ne stane da propusti kolonu, uprkos naredbi policajca 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Ako se voza? ne skloni sa puta po kojem ne sme da se kre?e I pored naredbe policajca 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Ako voza? I pored naredbe policajca ne dozvoli da se izmere osovinsko optere?enje I ukupna masa vozila 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Ako voza? I pored naredbe policajca ne dozvoli da se izvrši kontrolni tehni?ki pregled 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Vožnja mopeda ili lakog tricikla izvan desne biciklisti?ke trake, ako ona postoji na putu 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Zapo?injanje preticanja ili obilaženja kojim se ugržava ili ometa saobra?aj iz suprotnog smera ili ako na putu nema dovoljno prostora 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Zapo?injanje preticanja u tunelu, na prevoju, ispred ili u nepreglednoj krivini, osim ako postoje dve trake za isti smer 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Zapo?injanje preticanja ili obilaženja vozila koje se zaustavilo ili se zaustavlja da bi propustilo pešake na peša?kom prelazu 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Zapo?injanje preticanja ili obilaženja na mestu gde je to zabranjeno signalizacijom 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Zapo?injanje preticanja preko pune linije, uz prelazak u traku za suprotni smer 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Zapo?injanje preticanja ili obilaženja posle kojeg nije mogu? bezbedan povratak u istu traku 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Prelazak u traku suprotnog smera na putu sa najmanje ?etiri saobra?ajne trake 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Vožnja uz levu ivicu na putu sa tri trake u oba smera 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Vožnja u zabranjenom smeru trakom koja je fizi?ki odvojena 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Nepopuštanje vozila sa prvenstvom prolaza I nepoštovanje naredbi iz vozila pod pratnjom 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Za voza?a koji prodje kroz tramvajski semafor kada je to zabranjeno, a kre?e se trakom u kojoj je saobra?aj regulisan semaforom za tramvaje 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Prevoz deteta mladjeg od 12 godina na mopedu, triciklu, motociklu ili
?etvorociklu
6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Polukružno okretanje na autoputu I motoputu 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Ulazak ili izlazak sa autoputa van predvidjenog uklju?enja 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Prelazak preko pruge kada je svetlosnim signalom ili lampom to zabranjeno 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Za voza?a koji ne propusti pešaka iako to treba da u?ini prema svetlima na semaforu ili znacima saobra?ajca 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Prekora?enje brzine u zoni škole I zoni 30 za 51 do 60 km/h 6 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 7
meseci

Prekršaji koji nose 7 kaznenih poena


Prekršaji za koje je predvidjeno 7 kaznenih poena
 
Vrsta prekršaja Kazne ako nije izazvana nezgoda Kazne ako je izazvana nezgoda

  Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Prekora?enje brzine u naselju za 51 do 70 km/h 7 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 4 meseca 10 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 6 meseci
Vožnja brzinom preko 50 km/h autobusa sa prikolicom I gradskih autobusa sa mestima za stajanje 7 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 4 meseca 10 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 6 meseci
Vožnja brzinom preko 70 km/h autobusa koji šrevozi decu I teretnih motornih vozila sa priklju?nim vozilima 7 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 4 meseca 10 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 6 meseci
Nepoštovanje svetlosnih znakova koji regulišu kretanje u saobra?ajnim trakama 7 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 4 meseca 10 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 6 meseci

Prekršaji koji nose 8, 10 i 12 kaznenih poena


Prekršaji za koje je predvidjeno 8, 10 i 12 kaznenih poena
 
Vrsta prekršaja Kazne ako nije izazvana nezgoda Kazne ako je izazvana nezgoda

  Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Nepoštovanje naredbi iz policijskog vozila 8 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 6 meseci 11 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 8 meseci
Vožnja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci 8 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 6 meseci 11 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 8 meseci
Ako u?esnik u udesu pre uvidjaja uzima alkoholna pi?a, opojnu drogu ili zabranjene lekove 10 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 6 meseci 13 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 8 meseci
Vožnja sa 1,2 do 1,6 promila alkohola u krvi, teška alkoholisanost 10 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 8 meseci 13 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 8 meseci

Prekršaji koji nose 14 i 15 kaznenih poena


Prekršaji za koje je predvidjeno 14 i 15 kaznenih poena
 
Vrsta prekršaja Kazne ako nije izazvana nezgoda Kazne ako je izazvana nezgoda

  Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Kazneni poeni nov?ana/zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Upravljanje vozilom za koje voza? ne poseduje dozvolu 14 Zatvor najmanje 15 dana Najmanje 8 meseci 16 Zatvor najmanje 45 dana Najmanje 10 meseci
Vožnja sa više od 2 promila
alkohola u krvi, potpuna
alkoholisanost
14 Zatvor najmanje 15 dana Najmanje 8 meseci 16 Zatvor najmanje 45 dana Najmanje 10 meseci
Odbijanje alkotesta ili droga testa 14 Zatvor najmanje 15 dana Najmanje 8 meseci 16 Zatvor najmanje 45 dana Najmanje 10 meseci
Vožnja sa 1,2 do 1,6 promila alkohola u krvi, teška alkoholisanost 14 Zatvor najmanje 15 dana Najmanje 8 meseci 16 Zatvor najmanje 45 dana Najmanje 10 meseci
Vožnja za vreme zabrane upravljanja ili za vreme isklju?enja iz saobra?aja 14 Zatvor najmanje 15 dana Najmanje 8 meseci 16 Zatvor najmanje 45 dana Najmanje 10 meseci
Prekora?enje brzine za više od 70 km/h u naselju 14 Zatvor najmanje 15 dana Najmanje 8 meseci 16 Zatvor najmanje 45 dana Najmanje 10 meseci
Prekora?enje brzine za više od 80 km/h van naselja 14 Zatvor najmanje 15 dana Najmanje 8 meseci 16 Zatvor najmanje 45 dana Najmanje 10 meseci
Prekora?enje brzine za više od 50 km/h u zoni usporenog saobra?aja 14 Zatvor najmanje 15 dana Najmanje 8 meseci 16 Zatvor najmanje 45 dana Najmanje 10 meseci
Prekora?enje brzine za više od 60 km/h u zoni 30 I zoni škole 14 Zatvor najmanje 15 dana Najmanje 8 meseci 16 Zatvor najmanje 45 dana Najmanje 10 meseci
Vožnja no?u neosvetljenim
putem bez uklju?enih
svetala
14 Zatvor najmanje 15 dana Najmanje 8 meseci 16 Zatvor najmanje 45 dana Najmanje 10 meseci
Prolazak kroz crveno svetlo preko peša?kog prelaza na kojem se nalazi pešak 14 Zatvor najmanje 15 dana Najmanje 8 meseci 16 Zatvor najmanje 45 dana Najmanje 10 meseci
Odlazak u?esnika nezgode sa lica mesta ako je pri?injena velika materijalna šteta ili je bilo pvredjenih, odnosno poginulih, bez pozivanja I ?ekanja policije 14 Zatvor najmanje 15 dana Najmanje 8 meseci 16 Zatvor najmanje 45 dana Najmanje 10 meseci
Nasilni?ka vožnja 15 Zatvor 30 do 60 dana Najmanje 9 meseci 17 Zatvor 45 do 60 dana Najmanje 10 meseci


 
Komentari (33)Add Comment
 1 2
...
napisao Aska, March 31, 2012
Neregistrovano vozilo bukvalno samo 2h i 15min (posle pono?i). Sutradan podigli novu saobracajnu, tako da fakti?ki ni jedan dan auto nije bio neregistrovan.
Kazna: 6 bodova, 3 meseca i 15.000 din.
TUZNO!!!
...
napisao Somebody, May 14, 2012
Zaustavili su sa ne registrovanim vozilom, kojeg sam vozio na tehnicki pregled. Kazna je 15000 din, 6 poena, 3 meseca bez dozvole.
Pitam se da li ovi zakoni vaze i za politicare koji su ih izglasali????
Kao i uvek, oni ne placaju nista i kradu ovu jadnu drzavu koliko ih nije sramota!!!
...
napisao Ubi konja, idi peske..., September 29, 2012
Ocigledno da za neke "vozace" ove kazne su jos uvek male i da pojedinci misle da je put rezervisan samo za njih a o bezbednosti ostalih ucesnika i ne razmisljaju. Sto se tice voznje u alkoholisanom ili drogiranom stanju, dozvole treba oduzeti trajno jer neciji oduzet zivot se nece vratiti ponovnim polaganjem voznje i kajanjem...Zato se ove kazne odnose na "NESAVESNE" jer pametan i odgovoran vozac nece sebi priustiti to zadovoljstvo da drzavi placa porez na svoju glupost. Ako si vec pio, pa brate niko ti ne brani ali za volan ne sedaj jer djavo nit ore nit kopa...znas sta mu je posao!
...
napisao sloboda narodu, November 19, 2012
vukao sam auto prikolicu na atest i regisrtaciju , na putu me zaustavili ,ista prikolica je bila 6 godina ispravna sa 3 com tablom pre novog zakona! a kazna 15000 din 6 poena i 3 meseca zabrana upravjanja motornim vozilima! zivim od poljoprivrede traktori su mi stali! radovi kasne jedva se snasao da mi zemlja ne ostane u parlogu ...od nerviranja zaradio teske zdravstvene probleme ozbiljan finansijski ispad i veza mi je propala.. dok za lopove poslovne ljude vezare ne vazi nikakav zakon!! a bezobraznih nasilnih vozaca sve vise! polako cemo svi mi preci na javni prevozsmilies/shocked.gif
...
napisao :S, January 29, 2013
Mene zanima koliko bi trebalo da platim kaznu, napravio sam sledeci prekrsaj- Prestrojavao sam se iz srednje u krajnju desnu traku tom prilikom sam izazvao udes. Koji je to prekrsaj, kolika je novcana kazna i koliko kaznenih bodova bi trebalo da dobijem.
Hvala unapred na odgovoru.
...
napisao !WK3, February 03, 2013
Nazalost, kazne su oakve i to je, ali problem je sto cene ovih kazni nisu prilagodjene... Zasto? Pa prosto neko kome je plata 15 soma, nikako ne moze da plati kaznu od 40-50 soma i to je njemu potpuna propast, dok je ta ista kazna nekome ko prima/krade 10soma€ mesecno apsolutno neosetna...
Stoga bi kazne trebale da budu izrazene u % prosecnih/trenutnih primanja osobe kojoj se naplacuje...
+ ne moze za 10-20km/h preko ogranicenja da bude 2boda, a za 40-60km/h 3boda, nije ni priblizno isto da li cu voziti 60-70 ili 90-100 u gradu. Pri 70 auto moze da se iskontrolise i moze da se zakoci na vreme, dok pri 100 je to nemoguce, te je mnooooooooooooogo opasnije smilies/tongue.gif I ako dodje do nesrece (gazenje pesaka, recimo) velika je razlika da li ce ga udariti pri 20ak ili pri 60ak na sat...
Mislim, dovoljno je reci, nije pravedno, treba tu jos dooooosta izmena napraviti...
...
napisao cccc, March 18, 2013
strasnoooo
...
napisao Nemanja Aladic, March 20, 2013
jel moze pomoc jedna hitno .. JA SAM MALOLETAN IMAM 17,5 god i Pre neki da su me je pisala POLICIJA .. VOZIO SAM KOLA BEZ DOZVOLE A NEM POLOZENO I TO MI JE PRVI PUT DA SAM PISAM KOLKU CU DOBITI KAZNU TREBA DA DOBIJEM.... TREBA DA IDEM SUD KOLKO CU OTPR DOBITI KAZNU ????????????????????????????
...
napisao srecko smederevac, April 13, 2013
milicija u smederevu je lopovska i korumpirana
...
napisao zeljko jovanovic sd, June 28, 2013
Za okretanje u tunelu 2 poena,za 50 kmh prekoracenje u zoni skole 4 i mesec zabrane a za preticanje traktora van naseljenog mesta na 5km puta bez isprekidane linije 6 poena,3 meseca zabrane i 15500 din. Sreca sto me nisu lincovali...Da mi je znati kakvi kreteni se igrali dok pisali novi zakon... dal uopste voze debili...
...
napisao milan sombor, November 16, 2013
kolika cu kaznu dobiti,ako sam vozio auto sa 0.54 promila alkohola


...
napisao Vesna, February 08, 2014
kolika je kazna ako sam vozila zaustavnom trakom, punaom zaustavnom trakom, presretac me je zaustavio,nista nisam potpisala i juce mi je stigla od njih razglednica posle 6 meseci. molim za odgovor hvala
...
napisao Bakkiiii, July 31, 2016
Imao sam situaciju pre 2-3 meseca bio sam pijan 1-20 i vozio bez vozacke,kazna mi jos nije odredjena,sad planiram da polazem,pa me zanima posto mi jos kazna nije stigla,dali mi se ponistava vozacka nakon polaganja?
 1 2

Ostavi komentar

smanji | povećaj

busy

Testovi korisnika

Ford Focus 1998-2004
Ocena vozaÄŤa
 
2.8
"Pre kupovine dobro videti ga sest u kola i dignuti ga 120km/h i od 80km/h glrdati dali se auto tr..."
Renault Clio 1998-2005
Ocena vozaÄŤa
 
3.2
"Moj savjet je da ovaj model zaobidjete!"
Alfa Romeo 156 1997-2006
Ocena vozaÄŤa
 
4.0
"Komentar Nisam vozio automobile visoke klase i ne mogu biti kompetentan za pravilno ocenjivanje, ..."
Opel Corsa 2000-2006
Ocena vozaÄŤa
 
4.2
"Preporucujem ovaj auto svima, 1.2 75ks"
Kazneni poeni

Auto Kredit Kalkulator

Kreditni Kalkulator
     
         

Polja ozna?ena sa * su obavezna. Auto kredit kalkulator je informativnog karaktera.