Autopedija

Nova Chevrolet Captiva

Chevrolet Captiva 201

Louis Chevrolet bio bi ponosan sa najnovijim primerkom višenamenskih vozila, novom Captivom. ?istokrvno Chevrolet kompaktno višenamensko vozilo je prošlo kroz veliki preobražaj za 2011. godinu, koji uklju?uje sveži spoljašnji dizajn koji mu daje još samouvereniji i dinami?niji izgled; kompletno novi niz najnovijih snažnih i ekonomi?nih motora; promene na šasiji radi poboljšanja vožnje i upravljanja i nadogra?enu unutrašnjost.

Chevrolet je stvorio prvo sportsko vozilo još 1930-ih godina, legendarni Suburban, ime koje je premostilo neverovatnih sedam decenija i ?ak se i danas dobro prodaje u SAD.

Chevrolet Captiva 201

"Vlasnici Captiva modela su i do sada imali veliki izbor, sa pet ili sedam sedišta i pogonom na prednje ili sv eto?kove,"kaže Vejn Branon, predsednik i CEO Chevrolet-a za Evropu. "Captiva 2011nudi ?etiri nova motora zajedno sa novim menja?om sa šest brzina; benzinac od 2,4 litre, V6 od 258 ks i 3,0 litara i dve varijante turbodizela od 2,2 litre."

Pored svih promena i poboljšanja, nova Captiva zadržava prednosti prilagodljivih sedišta u stilu pozorišta, raspore?enih u tri reda, koja mogu udobno da smeste do sedam putnika i sistema elektronske kontrole pogona na sve to?kove koji raspore?uje snagu po potrebi.

Chevrolet Captiva 201

"Kada se prvobitna Captiva pojavila na tržištu još krajem 2006. godine, bila je to prekretnica za ovaj brend, jasan znak da Chevrolet ima nameru da postane mejnstrim igra? na visoko konkurentnom evropskom tržištu. U narednim godinama, brend Chevrolet je po prvi put pomo?u Captive privukao mnogo ljudi, dok su vlasnici isticali dizajn, kvalitet i prilagodljivost kao glavne prednosti”, dodaje Branon.
Captiva odiše duhom ovog doba

Privla?nost vozila kao što je Captiva je u mogu?nosti ispunjenja razli?itih uloga – prilikom šoping ture jednog dana, vožnje polovine fudbalskog tima na utakmicu drugog dana, i off-road vožnje ili odlaska na plažu tokom vikenda.

Chevrolet Captiva 201

Ovaj na?in moderne prilagodljivosti i “mogu da uradim” stav ?ine duh automobila poput Captive, zbog ?ega se o?ekuje da ?e privu?i ne samo porodi?ne voza?e, ve? sve koji tragaju za alternativom za tradicionalni sedan ili he?bek – Captiva je vozilo koje govori nešto o njihovom životnom stilu.

Vejn Branon, predsednik i upravni direktor Chevrolet-a za Evropu veruje da je sada odli?na prilika za Captivu da pove?a svoje u?eš?e na tržištu. “Novi model je zaista automobil ovog vremena, stvoren za porodice i njihove svakodnevne potrebe, ali i za one koji žele da iza?u i krenu u avanture. To je sve ono što višenamensko vozilo poput Captive zaista i može, ona je jedinstvena i za mnoge predstavlja deo životnog stila. Nova Captiva tako?e odražava sve ono što je karakteristi?no za brend Chevrolet, prevazilazi socijalni status ili zanimanje i ona ?e po našem mišljenju biti privla?na za ljude iz svake sfere života”.

Chevrolet Captiva 201

Captiva je širom Evrope prodata u 120.000 primeraka od kraja 2006. godine, a njena popularnost nije ograni?ena na jedan region; visoki stepen prodaje je zabeležen u Italiji, Španiji, Nema?koj, Turskoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji. Popularnost sektora višenamenskih vozila ne pokazuje nikakve znake jenjavanja; 2005. godine taj segment je predatavljao 6,2% ukupnog evropskog tržišta, dok je na kraju oktobra 2010. godine njegov udeo na tržištu sko?io na blizu 10%. U zapadnoj i centralnoj Evropi ovaj sektor ?ini 9% ukupne prodaje, što je u istom rangu sa automobilima srednje i mini veli?ine, koji su pre samo nekoliko godina zasenjivali prodaju višenamenskih vozila.

Snažan spoljašnji dizajn

Captiva je pobedila mnoge konkurente u spoljnom dizajnu, a sa novim modelom dizajn postaje još bolji. Brojne karakteristike se prime?uju odmah ?im pogledamo novu Captivu spreda: preoblikovana i oštro izvajana hauba, nova i ve?a rešetka sa Chevrolet karakteristikama, kao što su dvostruki otvor i oznaka u obliku „leptir mašne“ koji ponosno stoji u sredini, novi prednji farovi u stilu cilindri?ne prizme i ugra?eni žmigavci na spoljnim retrovizorima, sve luksuzne karakteristike koje se protive Captivinoj po?etnoj ceni.

Chevrolet Captiva 201

Na prednjem braniku bo?ni ispusti za vazduh su sada više ugaonog oblika, naglašavaju?i sportski stav nove Captive. Posmatraju?i novi model od stuba A do zadnje strane, prime?ujemo da Captiva zadržava svoj zgodan profil, karakteristi?an po blagoj i uzlaznoj ramenoj liniji. Sve ove promene u dizajnu doprinose snažnijem i više sportskom stavu, ali tako?e obezbe?uju odmah prepoznatljivi izgled Captive, kao nove rase Chevroleta.

Redizajnirani i naglašeni lukovi blatobrana mo?i ?e da smeste to?kove veli?ine izme?u 17 i 19 in?a, dok nova paleta boja eksterijera savršeno upotpunjuje karoseriju Captive.

Tevan Kim, potpredsednik dizajna GM kompanije, zadužen za Captiva projekat:”Glavni sastojak novog dizajna koji prime?ujete na Captivi je sigurnost. Promene ura?ene na prednjem delu daju Captivi više sportski stav i snažan ukupan karakter. Hteli smo da budemo sigurni da ne gubimo ni malo duha prvobitnog modela, a da mu istovremeno damo snažniji i sofisticiraniji izgled. Captiva ima veli?inu, ali ne izgleda preveliko; izgleda sposobno, ali i kompaktno”.

Snaga i efikasnost – ?etiri nova motora

Najve?e promene su izvršene pod novom haubom Captive. Bi?e dostupna ?ak ?etiri nova snažna motora, u kombinaciji sa novim manualnim ili automatskim menja?om sa šest brzina. Oni ?e pružiti kupcima Chevroleta glatko, sadržajno i efikasno iskustvo vožnje, a Captivu u?initi jednim od najsnažnijih višenamenskih vozila na evropskom tržištu.

Nova linija motora, koja sadrži dva benzinca od 2,4 i 3,0 litre i dve varijante turbo dizel motora, oba od 2,2 litre, obuhvata ?itav niz naprednih tehnologija, sa namerom da stvori idealnu tavnotežu izme?u u?inka i ekonomi?ne potrošnje goriva.

Novi motori donose brojne novosti za Captivu, kao što su sistem varijabilnog otvaranja ventila (VVT), na dvostrukoj bregastoj osovini ECOTEC benzinca od 2,4 litre, koji pomaže u postizanju 167 ks, kao i ekonomi?nost u potrošnji goriva u kombinovanom ciklusu 8,9l / 100 km za manualnu verziju. Broj?ane vrednosti vezano za u?inak benzinca od 2,4 litre nove Captive uklju?uju postizanje brzine od 100 km/h za 10,5 sekundi.

Uvo?enjem novog benzinskog V6 motora od 3,0l i 258 ks – dostupan od sredine 2011. godine – Captiva prvi put dobija direktno ubrizgavanje, kao i sistem varijabilnog otvaranja ventila, i sa obrtnim momentom od 288 Nm Captiva postaje jedan od najsnažnijih kompaktnih višenamenskih vozila na tržištu. Njen u?inak je impresivan, sa maksimalnom brzinom od 198 km/h i postizanjem brzine od 100 km/h za 8,6 sekundi; potrošnja goriva za kombinovani ciklus iznosi 10,7l / 100km.

Mnogi kupci ?e se odlu?iti za jedan od dizel  motora, a mogu biti sigurni da ?e dobiti jedan od najnovijih dizel tehnologija i ekonomi?nosti. Nova jedinica od 2,2 litre bi?e dostupna sa 163 i 184 ks. Ova najnovija generacija motora predstavlja naprednu turbo jedinicu sa ?etiri cilindra i dvostrukom bregastom osovinom (DOHC), koja sadrži sistem direktnog ubrizgavanja zajedni?kim vodom i visokim pritiskom i turbo punja? promenljive geometrije (VGT) sa interkulerom.

Niži koeficijent sabijanja u odnosu na prethodnu generaciju dizel motora omogu?uje novoj Captivi da postigne ve?u snagu sa manjom emisijom gasova. Nivo emisije CO2 motora je ispod praga oporezivanja, što za kupca zna?i potencijalnu uštedu.

Broj?ane vrednosti vezane za u?inak nove Captive sa motorom od 163 ks su 9.9 sekundi za postizanje brzine od 100 km/h i maksimalna brzina od 189 km/h, dok motor od 184 ks postiže brzinu od 100 km/h za 9.4 sekundi, a može da postigne maksimalnu brzinu od 200 km/h. Potrošnja goriva za obe verzije u kombinovanom ciklusu iznosi 6,4 litara na 100km.*

Klju?ni deo Captivinih novih pogonskih agregata je novi automatski menja? sa šest brzina. Novi automatski menja? može da se koristi u potpino automatskom režimu, ili ako voza? želi može da kontroliše brzine pomo?u DSC opcije.

Novi automatik je dizajniran sa širokim spektrom prenosnih odnosa radi stvaranja optimalnog odnosa izme?u u?inka i ekonomi?ne potrošnje goriva. Zna?i dok je prva brzina “strma” kako bi omogu?ila brzo kretanje, visoka šesta brzina smanjuje broj obrtaja motora pri ve?im brzinama i time omogu?uje maksimalno ekonomi?nu potrošnju goriva i smanjuje unutrašnju buku i vibraciju.

Alternativni ru?ni menja? sa šest brzina može da se na?e u oba benzinca od 2,4 litara i turbo dizel motoru od 2,2 litre.

Šasija nove Captive je podešena kako bi dodatno unapredila dinamiku vozila, poboljšala ugaono kretanje, karakteristike bo?nog naginjanja automobila i ose?aj vožnje. Sa elektronskom kontrolom stabilnosti (ESC), vu?nim kontrolnim sistemom (TCS) i sistemom podrške ko?enju (BAS), Captiva pruža visoki nivo sigurnosti.

Elektronsko upravljanje osetljivo na brzinu zahteva manji napor upravljanja od strane voza?a i pozitivno uti?e na ekonomi?nost potrošnje goriva. Sistem pomo?i pri kretanju uzbrdo (HAS) se prvi put pojavljuje u Captivi. On zadržava vozilo na nagibu od 3% ili više 1,5 sekundi nakon što je ko?nica puštena, kako bi pomogao u glatkom i bezbednom kretanju iz zastoja.

Oba turbo dizel motora od 2,2 litre, kao i benzinac od 2,4 litre mogu da se naru?e u konfiguracijama na pogon na prednje ili sve to?kove. Nova Captiva zadržava aktivan sistem pogona na ?etiri to?ka na zahtev, prakti?no i ekološko odgovorno rešenje, koje koristi pogon na ?etiri to?ka pod normalnim uslovima vožnje, a pogon na sve to?kove – koji se automatski aktivira putem elektronskog kva?ila - koristi samo ukoliko je potrebna ve?a vu?na snaga, kao na primer na klizavim površinama ili pri kretanju na brdu.

Kada se aktivira pogon na ?etiri to?ka, snaga se automatski raspore?uje izme?u prednjih i zadnjih to?kova sve do odnosa 50:50. Pored okretanja to?kova, sistem ose?a i brzinu motora, brzinu vozila, skretanje sa pravca i ugao upravljanja. Pogon na sve to?kove je potpuno integrisan u ABS i ESC sisteme radi daljeg pove?anja kontrole.

Kompletna promena enterijera

Voza?e i putnike u novom Captiva modelu ?e do?ekati prostrana unutrašnjost vozila, sa prostorom za odlaganje stvari koji je me?u najboljima u klasi, i sa opcijom od pet ili sedam sedišta. Zapremina prtljažnika sa oborenim tre?im redom sedišta je 788 litara (527 litara ispod linije prozora), a kada se spuste drugi i tre?i red, zapremina iznosi 2.012 litara (1.175 litara ispod linije prozora).

Chevrolet Captiva 201

Poboljšana unutrašnjost Captive sada ima lepezu novih završnih obrada i tekstura uklju?uju?i i novi materijal za sedišta i unapre?ene unutrašnje dekorativne elemente kao što su satenski hromirani krugovi oko otvora, kako bi automobil dobio na elegantnijem ose?aju i izgledu. Dizajneri su dobro upotrebili neke elemente koji se nalaze na drugim Chevrolet modelima, kao na primer ledeno plavo pozadinsko osvetljenje i dizajn ’obmota’ na prednjoj spojnici koji ulazi u prednja voza?eva i suvoza?eva vrata, stvaraju?i izgled dvostrukog Chevrolet kokpita.

Dodatni prostor za odlaganje stvari je pametno integrisan što osnažuje ose?aj prostranosti i prakti?nosti; tako na primer, sa novim Captiva modelom koji poseduje pomo? pri kretanju uzbrdo (Hill-Start Assist), eliminišu?i kretanje unazad na brdovitom terenu i elektri?nu parking ko?nicu, prostor je uve?an za dodatne pretince u centralnoj konzoli, što uklju?uje i dva drža?a za ?aše.

Sigurnost pri parkiranju je dobro ure?ena ubacivanjem šest vazdušnih jastuka – dva prednja i dva sa strane voza?evog i suvoza?evog sedišta, i krovnih vazdušnih jastuka za putnike na zadnjem sedištu do prozora – i sigurnosnih pojaseva fiksiranih u tri ta?ke sa zateza?ima, te grani?nika zatezne sile sigurnosnih pojaseva  za prednja sedišta. Isofix donji ankeri za pri?vrš?ivanje su pri?vrš?eni za spoljna sedišta u drugom redu, radi lakšeg i sigurnog podešavanja de?ijih sedišta.

Audio sistem u novom Captiva modelu uklju?uje i Aux-in i Bluetooth priklju?ak sa komandama integrisanim u upravlja?, kao deo standardne ponude. Navigacioni sistem od sedam in?a nudi potpunu pokrivenost evropskih puteva i integrisanu kameru na retrovizoru radi lakšeg parkiranja. Zvu?nici su postavljeni u vratima, a putnici ?e još više uživati u audio zvuku zahvaljuju?i velikom broju inženjerskih poboljšanja u pogledu akustike unutrašnjosti, uklju?uju?i i unapre?enu izolaciju na vetrbranu, vratima i tapacirungu krova. Sve to je rezultiralo smanjenom bukom uzrokovanom drumom, vetrom i motorom.

Chevrolet – izumitelj SUV-a

Chevrolet zna ponešto o pravljenju sportsko terenskog vozila (SUV). Ustvari, kompanija je naširoko poznata kao kreator ?itavog pravca koji traje 75 godina, jer dok po?etak 2011. godine ozna?ava lansiranje njihovog najnovijeg SUV modela sa novom Captivom, prošle godine, 2010., Chevrolet je obeležio 75 godina proizvodnje ikonom segmenta, modelom Suburban, lansiranim 1935. godine.

Suburban model koji je Chevrolet lansirao 2010. za 75. ro?endan u SAD možda nema mnogo toga zajedni?kog sa originalnim modelom (u kojem su radio, grejanje i zadnji branici bili dodatna oprema), ali ovaj prvi SUV automobil je mogao da primi 8 ljudi, i imao je sedišta koja se lako uklanjaju da bi se dobio veliki prostor za skladištenje. U tom smislu, osnovne karakteristike Suburban modela su ostale iste tokom sedam decenija i mnoge generacije ?e posvedo?iti da ?e Suburban pouzdano prevoziti ljude i njihovu opremu.

U me?uvremenu, nova Captiva ?e nastaviti nasle?e inovativnih Chevrolet SUV vozila koja vrede svaku paru, nude?i snažne i efikasne motore, kapacitet pogona na ?etiri to?ka, raznovrsnost za do sedam putnika i unutrašnji kvalitet koji prevazilazi njegovu cenu.

Lansiranje na evropskim tržištima po?inje na prole?e 2011.

* Performanse i potrošnja goriva prikazuju vrednosti kod  verzije koja ima ru?ni menja? i pogon na prednje to?kove.

Izvor: PR Chevrolet

Komentari (4)Add Comment
...
napisao 56363, September 13, 2011
extra je!!!!smilies/shocked.gif
...
napisao alakazan, November 12, 2011
kakav novitet a sevrolet i koji dizajn!!!!!!!smilies/smiley.gifsmilies/wink.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/grin.gif
...
napisao CAPTIVA, February 28, 2012
sVE POHVALE,ZA OVAJ AUTOMOBIL,
...
napisao CAPTIVA, February 28, 2012
Moja kaptiva je na australijskom trzistu pod imenomHOLDEN Captiva.volan je na suprotnoj strani i mogu reci da je automobil po cjeni i kvalitetu medju prvim na putevima ovog konntinenta.osim pohvala sa visokim ocjenama,zapazena je i mana a to je da rashladni uredjai ne dopiru ravnomjrno na sva sjedista.poseno za treci red sjedista hladjenje je znatno umanjeno.

Ostavi komentar

smanji | povećaj

busy

Testovi korisnika

Ford Focus 1998-2004
Ocena vozaÄŤa
 
2.8
"Pre kupovine dobro videti ga sest u kola i dignuti ga 120km/h i od 80km/h glrdati dali se auto tr..."
Renault Clio 1998-2005
Ocena vozaÄŤa
 
3.2
"Moj savjet je da ovaj model zaobidjete!"
Alfa Romeo 156 1997-2006
Ocena vozaÄŤa
 
4.0
"Komentar Nisam vozio automobile visoke klase i ne mogu biti kompetentan za pravilno ocenjivanje, ..."
Opel Corsa 2000-2006
Ocena vozaÄŤa
 
4.2
"Preporucujem ovaj auto svima, 1.2 75ks"
Kazneni poeni

Auto Kredit Kalkulator

Kreditni Kalkulator
     
         

Polja ozna?ena sa * su obavezna. Auto kredit kalkulator je informativnog karaktera.