Autopedija

policija

Nove tablice

Kada je uvodjen sistem novih saobra?ajnih dozvola u Srbiji, nikome ni na pamet nije padalo da ?e ve? za godinu dana morati da podnese jo jedan troak - a to je ponovno izdavanje istih saobra?ajnih dozvola zbog propusta drave. Voza?i su besni, ali im to ne?e pomo?i da sa?uvaju 1.200 dinara!
Opširnije...  
Saobracajna kamera

Na?elnik Uprave saobra?ajne policije Srbije Dragia Simi? izjavio je u sredu da ?e od 1. juna u Beogradu po?eti kanjavanje za prekraje u saobra?aju na osnovu sistema za automatsko prepoznavanje tablica.
Opširnije...  
Saobracajna kamera

?inistarstvo unutranjih poslova Srbije proiri?e sistem video nadzora saobra?ajnica i raskrsnica u Beogradu sa 48 na 60 kamera, saopteno je iz MUP-a.
Opširnije...  
Saobracajna policija

Saobra?ajna policija je za vreme poja?ane kontrole vozila sa zatamnjenim staklima, od 28. februara do 13. marta, podnela 1.549 zahteva za pokretanje prekrajnog postupka, dok je 937 vozila isklju?ila iz saobra?aja, rekao je danas na?elnik Uprave saobra?ajne policije Dragia Simi?.

Pravilnik o tehni?kim uslovima za vozila u saobra?aju precizno naglaava da se vetrobrani ne smeju zatamnjivati, a ostala stakla mogu biti naknadno modifikovana tako da ukupna vrednost priguenja svetlosti ne prelazi 25 odsto, kazao je Simi? Tanjugu.
Opširnije...  
Saobracajna policija

Novi pravilnici MUP-a Srbije o saobra?aju stupili su na snagu 1. novembra, a jedna od najvanijih novina je kanjavanje voza?a kaznenim poenima koji se unose u centralni registar MUP-a. Voza? moe najvie da sakupi 18 negativnih poena, nakon ?ega ?e biti pokrenuta procedura za oduzimanje dozvole.
Opširnije...  
Policija

Pravilnici o na?inu vo?enja evidencija o kaznenim poenima i oduzimanju voza?kih dozvola i o izvrenju mera zabrane upravljanja vozilom primenjiva?e se od 1. novembra i predvi?aju jasne procedure i uvo?enje jedinstvenog registra za kaznene poene.

Kazneni poeni izre?eni pravosnanim odlukama nadlenih organa bi?e evidentirani u tom jedinstvenom Registru o kaznenim poenima voza?a, koji ?e se voditi u jedinstvenom informacionom sistemu Ministarstva unutranjih poslova (MUP).
Opširnije...  
Alkolaser

Detektor alkohola na daljinu "alkolaser", koji je predvi?en kao novo oruje u borbi protiv vonje u pijanom stanju, predstavljen je u Moskvi na me?unarodnoj izlobi o policijskoj opremi i sredstvima za bezbednost.
Opširnije...  

Testovi korisnika

Ford Focus 1998-2004
Ocena vozača
 
2.8
"Pre kupovine dobro videti ga sest u kola i dignuti ga 120km/h i od 80km/h glrdati dali se auto tr..."
Renault Clio 1998-2005
Ocena vozača
 
3.2
"Moj savjet je da ovaj model zaobidjete!"
Alfa Romeo 156 1997-2006
Ocena vozača
 
4.0
"Komentar Nisam vozio automobile visoke klase i ne mogu biti kompetentan za pravilno ocenjivanje, ..."
Opel Corsa 2000-2006
Ocena vozača
 
4.2
"Preporucujem ovaj auto svima, 1.2 75ks"
Kazneni poeni

Auto Kredit Kalkulator

Kreditni Kalkulator
     
         

Polja ozna?ena sa * su obavezna. Auto kredit kalkulator je informativnog karaktera.